Den lilla byrån med det stora hjärtat -  - Ring: 072 500 50 71

Juridisk hjälp

I samband med dödsfall uppkommer ofta många frågor och osäkerhet om vad lagen säger. Arvsrätten är helt enkelt ett av de mest komplicerade rättsområdena som finns inom svensk lagstiftning, så det är viktigt att anlita professionell hjälp. Här kan du med stort förtroende vända dig till oss på Löfstrands Begravningsbyrå.

Detta kan vi hjälpa till med:

Bouppteckning

I bouppteckningen fastställs vilka som är arvtagare och hur egendomsförhållandena ser ut.
Det är den som ligger till grund för bodelning och arvskifte.
I samband med bouppteckningens upprättande gör vi alltid utförliga utredningar om försäkringar, släktförhållanden samt tillgångar och skulder.

Dödsboförvaltning

Förvaltningen omfattar allt praktiskt som t.ex. betalning av räkningar, eftersändning av post, uppsägning av hyreskontrakt, försäljning av bostadsrätt, fastighet, lösöre osv. – efter överenskommelse. 

Arvskifte

Om det är fler än en delägare i dödsboet upprättas enligt lag alltid ett arvskifte. I arvskiftet regleras avvecklingen och fördelningen av tillgångarna i dödsboet. Arvskiftet kan ses som ett avslut där man t.ex. gör avsättningar för gravskötsel, framtida skatter och liknande.

  • Upprätta testamente
  • Upprätta gåvohandling
  • Deklarera
  • Lösa generationsväxlingsfrågor
  • Lösa beskattningsfrågor

Vi kan också hjälpa till med:

  • Försäkringringsfrågor
  • Testamenten, samboavtal eller äktenskapsförord
  • Min vilja…” inför min egen bortgång