Den lilla byrån med det stora hjärtat -  - Ring: 072 500 50 71

Ett personligt och värdigt avsked

Vi finns för att livet är viktigt, och för att ceremonin för den man älskat skall bli den högtid ni önskar och en dag att minnas. Vi följer er hela vägen med förberedelser, begravning och allt övrigt som behöver ordnas.

Kontakta Löfstrands Begravningsbyrå idag, så startar vi arbetet redan imorgon med att skapa en dag för den som betytt så mycket för dig